ஸ்வாமி ஐயப்பன் மந்திரம்

ஸ்வாமி ஐயப்பன் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ராய புத்ர லாபய சத்ரு நாஸய மத கஜ வாஹநாய ஓம் ஸ்ரீ மஹா ஸாஸ்த்ரெ நம!!! ஸ்வாமி ஐயப்பன் காயத்ரி மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ பூதநாதாய வித்மஹே பவி புத்ராய தீமஹி தந்நோ சாஸ்தா ப்ரசோதயாத் !!! ஓம் ஸ்ரீ பூதநாத சதாநந்தா ஸர்வ பூத தயாபரா ரக்ஷ்ச ரக்ஷ்ச மகா பாகோ ஸாஸ்த்ரே துப்யம் நமோ நமஹ !!!